Er du Lille Værløse Skoles nye superleder for 5.-9.årgang?

 

 

Lille Værløse Skole

 

 

Afdelingsleder for ungemiljøjø på Lille Værløse Skole

På Lille Værløse Skole i Furesø Kommune opslås stillingen som afdelingsleder for ungemiljøet (5. – 9. årgang), med tiltrædelse 1. september 2024.

 

Hvem er du?

Vores nye afdelingsleder deler værdier og ambitioner på det grundlag, vi bygger vores skole på. Du har en anerkendende tilgang og ser mennesker som en ressource. Du ser mulighederne i hverdagen og handler derpå både på den korte og lange bane. Du er god til at organisere og kommunikere skriftligt og mundtligt.  

 

Du er uddannet folkeskolelærer og har din baggrund i skoleverdenen, gerne ledererfaring og lederuddannelse, eller i hvert fald ambitionen om at begynde på en sådan.

 

Ledelsesopgaver

Som afdelingsleder får du det primære ansvar for vores ungemiljø fra 5. til 9. årgang. Du kommer til at indgå i et stærkt setup, hvori dit daglige arbejde kommer til at foregå i tæt samspil med både skoleleder, afdelingsleder for børnemiljø, FFO-afdelingsleder og vores to afdelingsledere for Gruppeordningen. Supplerende vil du ligesom de øvrige afdelingsledere have en løbende sparring med vores dygtige koordinatorer, der både hjælper med skoleårets planlægning og med skolens daglige drift, såsom vikardækning og løbende skemaændringer.

 

Dine opgaver omkring ungemiljøet vil bl.a. omfatte:

-      Udvikling i samspil med øvrige afdelinger i ledelsesteamet

-      Personaleledelse af lærere og skolepædagoger i skoletiden

-      Teamudvikling, faglig ledelse og udvikling af Ungemiljøet i samarbejde med medarbejderne.

-      Tiltag i forbindelse med fx trivselsmålinger og nationale tests

-      Skoleårets planlægning i samarbejde den øvrige ledelse

-      Del af ledelsesteamet på lille Værløse Skole som består af 6 ledere i alt inkl. skoleleder

-      Børnesager, herunder sparring og samarbejde med PPR og kommunikations socialrådgiver og sagsbehandler i relation til

-      Visitationer til specialundervisning.

-      Deltagelse i forældremøder i det omfang det er krævet

-      Klasseråd – ad hoc og årligt møde.

-      Ressourceteam i ungemiljø

-      Sparring med UU-vejleder

-      SSP-opgaven i samarbejde med ssp lærerne/pædagoger

-      Planlægning, afvikling og evaluering af prøverne på 8. og 9.årgang.

-      Ansvar for skemalægning i samarbejde med skemalæggerne

-      Eksamens/prøver/valghold planlægning og afvikling

-      Faglig ledelse af FFO-pædagoger i skoletiden

-      Det store elevråd

 

 

Dertil kommer en række ledelsesmæssige opgaver på tværs organisationen i samarbejdet med den øvrige ledelse. Disse opgaver fordeles lederne imellem efter tiltrædelse af vores ny afdelingsleder.

 

 
 

Velkommen til et helt unik ledelsesteam

Du kommer til at indgå i vores fantastiske og ret unikke ledelsesteam, der pt. består af én skoleleder og fem afdelingsledere. Vi er karakteriseret ved at have et særdeles stærkt fællesskab, et tæt samarbejde, samt ubetinget loyalitet. Vi investerer energi i hinanden og prioriterer løbende sparring og tjekinds af både formel og uformel karakter. I vores ledelsesteam får du hele pakken: fra alvorlig og dybt fokuseret fagligt arbejde til fuld fart på lattermusklerne. Du kommer således til at indgå i et ledelsesteam, der både arbejder godt sammen, men som også har mange glædesstunder.

 

 

 

Hvem er vi?

 

Lille Værløse Skole er karakteriseret ved en flok ambitiøse, engagerede og fleksible medarbejdere, en alsidig og kreativ børnegruppe og en skoleledelse, der fokuserer på at skabe balance mellem faglig udvikling og styrkelsen af personlige og sociale kompetencer.

 

Vores skole kommer til at består af 635 elever og 120 medarbejdere, heraf 30 i vores FFO som både har elever fra almen og vores gruppeordning.

 

Skoledelen er undervisningsmæssigt opdelt i børnemiljø og ungemiljø. En del af børnemiljøet fra 0. – 3. årgang er placeret i Jonstrup med tilhørende FFO.

 

Som en del af skolen har vi en kommunal gruppeordning med elever fra 0. – 9. årgang med yderligere 80 elever.

 

Vores FFO-fritidsordning består af Miniklub beliggende Jonstrup med 100 elever og Værløse med 170 elever (0.-3. årgang), Toppen med 170 elever beliggende Værløse (4. – 6. årgang) og Klub 24 beliggende Værløse med 100 elever (7.– 9. årgang for Lille Værløse Skole, Syvstjerneskolen og Søndersøskolen). 

 

Hertil kommer vores sekretariat, hvor der er tre sekretærer. 

 

Lille Værløse Skole har gode og moderne faglokaler, FFO-faciliteter og udeområder med naturlegeplads. Hertil kommer nye legeplads både i Værløse og Jonstrup. Skolen er tæt beliggende tæt ved Værløse Station og i nærheden af dejlig natur.

 

Læs mere om os på vores hjemmeside: https://lillevaerloeseskole.furesoe.dk/

Hvem er Furesø Kommune
I Furesø arbejder vi med et fælles læringssyn for 0-18-årige, inkluderende miljøer og fokus på dannelse.

I Furesø oplever vi en befolkningsfremgang, der vil få endnu flere børn til at søge mod Furesøs skolevæsen i de kommende år. De kan forvente et skoleliv med høj faglighed, stor trivsel og personlig udvikling. Furesøs syv folkeskoler er nogle af vores vigtigste fællesskaber, og vi sætter en fælles ære i, at alle børn oplever glæden ved at deltage i fællesskaber og at udfordre alle elever bedst muligt.
Se yderligere oplysninger om Furesø Kommunes skolevæsen på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk. Her kan du også finde relevante links i forhold til Furesø Kommunes skolevæsen, herunder kvalitetsrapporten, Det Fælles Læringssyn m.m., samt de politiske målsætninger for skolevæsenet i Byrådets arbejdsprogram.


 

 
 

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Peter Thomsen på tlf. 72 16 46 45 eller souschef Emilie Schou Svejstrup tlf. 72 16 46 for at høre mere om skolen.

 

 

Ansøgningsfrist

Søndag den 3. juni 2024 kl. 24.00.

 

Besøg på skolen

Efter ansøgningsfristens udløb, vil vi invitere udvalgte ansøgere til en 1. runde samtale med ledelsesteamet/koordinatorerne og besøg i afdelingen. Denne 1. runde afvikles i uge 23.

 

Samtaler med ansøgere

Efter besøget på skolen, vil der i uge 24 være en 2. runde med udvælgelse af de ansøgere, vi ønsker at se til en opfølgende samtale, hvor skolebestyrelsen er deltagende.

 

Når du sender din ansøgning
Vi beder dig søge jobbet online. Klik på "Send ansøgning" nederst og vedhæft din ansøgning, CV, bevis for professionsbachelor som pædagog (obligatorisk) og/eller anden relevant dokumentation.

 

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Skoleleder

72 16 46 45

 

Lille Værløse Skole

Del: