EFB2E9E4 4076 405F 868D 56AE5B300B3F

Skoledistrikter Furesø

Se her om du bor i vores skoledistrikt.

Indskrivning 2020 Plan 2. Udgave Side 1
Indskrivning 2020 Plan 2. Udgave Side 2

Til forældre med børn, der skal starte i FFO til februar

 

Orientering om start i Furesø Fritidsordning pr. 1. februar 2021

 

Kære forælder

Dit barn skal starte i Furesø Fritidsordning (FFO) til februar, og i Furesøs FFO’er glæder medarbejdere og ledere sig til at tage imod børnene og lære dem og jer at kende.

 

Hverdagen i FFO’en

Vi har valgt at fastholde starten i FFO pr. 1. februar for de børn, der har fået tilbudt plads i FFO pr. 1. februar. Vores vurdering er, at starten i FFO kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt, og at børnene har et særligt pædagogisk behov for at møde frem til et pædagogisk tilbud, der styrker overgangen.

 

Vi vil derfor holde tilbuddet åbent for alle tilmeldte børn med fælles pædagogiske aktiviteter i perioden fra kl. 8-15. Der vil være mulighed for pasning i ydertimerne, samlet set fra kl. 7-17.

 

Ligesom i dagtilbuddene følger FFO’erne myndighedernes retningslinjer ift. at mindske smitte med Corona. Børnene vil være en del ude, de vil blive delt op i mindre grupper, og der er fokus på håndhygiejne og ekstra rengøring.

 

Vi har en klar vurdering af, at det samlet set er mest sundhedsmæssigt forsvarligt at flytte børnene fra dagtilbuddene til FFO, da der løbende kommer flere yngre børn til i dagtilbuddene, hvilket giver et pladsmæssigt pres og dermed øger børnetætheden i dagtilbuddene.

 

En god overgang fra dagtilbud til FFO

Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, der understøtter børnenes forberedelse på det nye, er gennemført med de samme aktiviteter fra Furesøs overgangskanon, som de foregående år, fx har dagtilbuddene været på besøg i børnenes kommende FFO.

 

FFO’erne er i øjeblikket i gang med at planlægge indkøringen sådan, at de sundhedsmæssige hensyn ikke står i vejen for et godt pædagogisk tilbud. Det er den enkelte FFO, der tilrettelægger modtagelsen af børnene med udgangspunkt i lokale traditioner og forhold. Du vil modtage yderligere information fra dit barns FFO. 

 

Medarbejderne er selvfølgelig meget opmærksomme på at tage godt imod børnene. En af grundene til at vi har to forskellige overgangsdatoer i Furesø er bl.a. fordi, det giver børn og medarbejdere bedre muligheder for at lære hinanden at kende, når gruppen af børn, der starter samtidig, er mere overskuelig. Dermed giver det også medarbejderne bedre mulighed for at hjælpe det enkelte barn med at skabe relationer til nye kammerater og tage del i de nye udfoldelsesmuligheder, som FFO’en tilbyder.

 

Selvom du vælger at holde dit barn hjemme det første stykke tid, skal medarbejderne nok tage godt imod dit barn til den tid; hjælpe dit barn ind i lege og aktiviteter i FFO’en og understøtte dit barns relationer til de andre børn og de voksne.

 

Uanset at dit barn ikke kommer i FFO’en fra starten, opfordrer vi til, at dit barn og én forælder kommer den 1. februar, ser FFO’en og får en snak med medarbejderne.

 

Mandag den 1. februar er besøgsdag

Mandag den 1. februar bliver en besøgsdag, hvor dit barn kan besøge FFO’en sammen med én forælder. Besøgene foregår i mindre grupper, udenfor og i et kortere stykke tid. Det gør vi for at imødekomme, at dit barn kan se FFO’en og hilse på medarbejderne sammen med en forælder. Og for at du som forælder får mulighed for at tale med medarbejderne og få svar på eventuelle spørgsmål. Vi har gode erfaringer med sådan en besøgsdag fra opstarten i FFO i maj 2020, der også måtte tilrettelægges under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer ift. at mindske Corona-smitten.

 

Du får nærmere information fra dit barns FFO om, hvordan dagen kommer til at forløbe.

 

Vi håber på din opbakning til denne besøgsdag. Kun i særlige situationer, vil dit barn kunne være i FFO’en hele dagen den 1. februar. Dette aftales i givet fald med FFO’en.

 

Forældremøder erstattes af anden kommunikation

Myndighedernes anbefaling betyder, at det ikke er muligt at holde forældremøder med fysisk fremmøde forud for FFO-starten. Hver enkelt FFO tænker i alternative måder at give dig et indtryk af FFO’en og hverdagen, fx skriftligt materiale, præsentationsfilm eller virtuel ”spørgetime”. Du vil modtage materiale om dit barns kommende FFO fra FFO’en inden 1. februar. På besøgsdagen vil der være mulighed for at få svar på spørgsmål om indkøringen, hverdagen i FFO’en osv.

 

Vi håber, at vi ved fælles indsats kan give børnene en god start i FFO, og ledere og medarbejdere glæder sig til at tage godt imod børnene og jer forældre.

 

Venlige hilsner

Anna Fosdal, dagtilbudschef og Per Christensen, skolechef

 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Furesø Kommune

September 2020

 

Kære forældre til vores kommende FFO-Forårsbørn 2021 i Miniklubben på Lille Værløse Skole i Jonstrup og Værløse.

Her kan du snart læse mere om forårsbørnene og skolestart. Hvis du vil vide hvordan vi gjorde sidste år, så kan du. trykke på linket her. 

De største hilsner

 

Forårsteamet Lille Værløse Skoles Miniklub Jonstrup: 
Trine, Marie og Hasse

 

Forårsteamet Lille Værløse Skoles Miniklub i Værløse: 
Ulla, Lone, og Mathias  

 

Afdelingsleder FFO Lille Værløse Skole

Martin Daniel Armand Nielsen

E-mail: mda3@furesoe.dk

Tlf. 72 16 46 47

 

Skoleleder

Peter Thomsen

Tlf. 72 16 46 45

E-mail: peth@furesoe.dk

 

 

B861E251 463D 4AE7 8C01 79960D5562E2
Del: