Informationsmøde for Forårsbørnenes forældre til MiniKlubben Jonstrup onsdag den 21.04.2021 klokken 17.30 til 18.30

Informationsmøde for Forårsbørnenes forældre til MiniKlubben Lille Værløse torsdag den 22.04.2021 klokken 17.30 til 18.30

Ankomst på Klub24:  

Når børnene ankommer på Toppen, SKAL de straks vaske hænder.   

Der vil være voksne til at hjælpe børnene med at huske afstand og at vaske hænder.   
I garderoben har de mulighed for at stille deres ting, før de går til andre aktiviteter.   

 

Afhentning fra Klub24:  

Da vi går ud fra at de fleste klubbørn selv kan tage til og fra klub, vil vi henstille til, at forældre ikke afhenter børnene indendørs.  

 

Klub24 tlf. nr: Tlf. 72 16 46 88 

 

Hygiejne tiltag:  

Vi har fortsat stort fokus på hygiejne, behørig afstand og kontaktopsporing/smitteopsporing.   

Vi opfordrer til hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra klubben, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde. Derudover vil der være opstillet håndsprit mange forskellige steder på matriklen, så det er let tilgængeligt. 

Vi vil så vidt muligt holde min. 1 meters afstand til andre, med mindre det lokalt vurderes at have for store konsekvenser, f.eks. for omfang og kvalitet. Der vil være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves.  

 

Smitteopsporing:  

Vi følger de til enhver tid gældende instrukser fra Furesø Kommune ift. forebyggelse (Adfærds- og hygiejneinstruks) og håndtering af smitte.  

Vi har også fokus på at kunne kontaktopspore hvis et barn eller medarbejder bliver smittet med Corona.   
Børnenes færden registreres ved fremmøde, så vi ved hvem børnene har været i nær kontakt med. Det gør vi ved at bruge check-in liste, som børnene/voksne skriver sig på når de ankommer til Klubben. Personalet hjælper børnene med at registrere sig. Sedler gemmes af personalet.  

 

Organisering af dagen:  

Hverdagen vil fortsat være anderledes end hvad klubbens børn ellers er vant til. Dette skyldes at vi i henhold til ministeriets retningslinjer stadig skal tage særlige foranstaltninger i brug, for at mindske smitteudbredelse imellem de børn som kommer i klub.  

Tilbuddet organiseres på en sådan måde, at der vil være en del voksenstyrede aktiviteter, der er åbne for forskellige årgange, og hvor antallet af deltagere er kontrolleret.  

Som udgangspunkt er vi fortsat så meget ude som vejr og vind tillader og flytter så mange af vores aktiviteter udenfor.  

 

Ny plan i klub24!! 

Klub24 bliver dagligt årgangsopdelt, hvor nu 2 af årgangene kan være sammen på klubben. Dette vil være rullende for årgangene. Se vores skema.   
Der vil være ”Check- In” lister ved ankomst på klubben. Det er de voksne der styrer disse lister (til brug for evt. smitteopsporing).  

Der er fokus på antallet og afstanden mellem børnene – specielt indendørs, så vi mindsker smitterisikoen.   

 

 

 

Tre

Ankomst på Toppen: 

Når børnene ankommer på Toppen, SKAL de straks vaske hænder.  

Der vil være voksne til at hjælpe børnene med at huske afstand og at vaske hænder.  
I garderoben har de mulighed for at stille deres ting, før de går til andre aktiviteter.  

Afhentning fra Toppen: 

Da vi går ud fra at de fleste klubbørn selv kan tage til og fra klub, vil vi henstille til, at forældre ikke afhenter børnene indendørs. 
Kontakt Toppen, hvis I har brug for hjælp til afhentning. Se telefonnummeret nederst.  
Hvis I henter børnene i bil, vil vi henstille til, at I laver aftale med jeres børn om hvornår de skal gå ud og vente på parkeringspladsen. 

Toppens tlf. nummer: Tlf. 72 16 46 87 

 

Hygiejne tiltag: 

Vi har fortsat stort fokus på hygiejne, behørig afstand og kontaktopsporing/smitteopsporing.  

Vi opfordrer til hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra klubben, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde. Derudover vil der være opstillet håndsprit mange forskellige steder på matriklen, så det er let tilgængeligt.  

Vi vil så vidt muligt holde min. 1 meters afstand til andre, med mindre det lokalt vurderes at have for store konsekvenser, f.eks. for omfang og kvalitet. Der vil være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. Det kan f.eks. være børn der skal trøstes og ude leg.  

Smitteopsporing: 

Vi følger de til enhver tid gældende instrukser fra Furesø Kommune ift. forebyggelse (Adfærds- og hygiejneinstruks) og håndtering af smitte. 

Vi har også fokus på at kunne kontaktopspore hvis et barn eller medarbejder bliver smittet med Corona.  
Børnenes færden registreres i de forskellige lokaler og aktiviteter, så vi ved hvem børnene har været i nær kontakt med. Det gør vi ved at have lister hængt op, som børnene/voksne skriver sig på når de ankommer til området/lokalet. Personalet hjælper børnene med at registrere sig. Sedler gemmes af personalet. 

Organisering af dagen: 

Hverdagen vil fortsat være anderledes end hvad klubbens børn ellers er vant til. Dette skyldes at vi i henhold til ministeriets retningslinjer stadig skal tage særlige foranstaltninger i brug, for at mindske smitteudbredelse imellem de børn som kommer i klub. 

Tilbuddet organiseres på en sådan måde, at der vil være en del voksenstyrede aktiviteter, der er åbne for forskellige årgange, og hvor antallet af deltagere er kontrolleret. 

Som udgangspunkt er vi fortsat så meget ude som vejr og vind tillader og flytter så mange af vores aktiviteter udenfor. 

Toppen bliver dagligt årgangsopdelt, hvor 2 af årgangene kan indendørs. Den sidste årgang for ”ude dag”, hvilket betyder aktiviteter udenfor (boldbanerne/gården m.m.) eller hallen. Dette vil være rullende for årgangene. Se vores skema.  


Der vil være ”Check In”-lister ved indgangen til hvert aktivitetsrum (værksted, café, computerrum, Hal m.m.). Det er de voksne der styrer disse lister (til brug for evt. smitteopsporing). Børnene skal derved vælge sig ind på 2 ”aktivitetsrum” om dagen. Det KAN være det samme ”rum” (altså aktivitetsrum 1 og 2), hvis man er i gang med en længerevarende aktivitet.  Aktivitets/Værksteds-tiderne er 1: 13.30-15.00 2: 15.00-16.30.  
Fra 16.30-18.00 går vi fælles med alle de børn, som er tilbage.   

Vi inddeler derved børnene i 2 Aktivitets-Bobler og en Fælles-Boble, hvilket retningslinjerne foreskriver er muligt for klubdelen. 

Vi har derved åbent for alle medlemmer, men der er fokus på antallet og afstanden mellem børnene – specielt indendørs, så vi mindsker smitterisikoen.  

Vores Café -og madtilbud, vil være flyttet til gangen. Kontrolleret af en voksen.  

I klubben vil der i områder/lokaler, være ophængt regler, hvor det vil fremgå hvor mange personer der er tilladt, og de fem ”Covid19”-råd.  

 

Toppen 

Åbningstider: 

Man: 13.30-20.00(Med mulighed for spisning) 

Tirs: 13.30-18.00 

Ons: 13.30-18.00 

Tors: 13.30-18.00 

Fre: 13.30-18.00 

 

 

 

D37088A0 C37F 4A3F B47C 26C93913EA40

Feriekalender i FFOén på Lille Værløse Skole

Se feriekalender for skoleåret her

 

 

 

B861E251 463D 4AE7 8C01 79960D5562E2

FFO blog

Se nyt fra vores FFO her

91A20353 6580 4B3B B5D3 379D9626BDE8

Om FFO Lille Værløse Skole

Her kan du læse lidt om vores FFO og hvad vi står for.

Folder Lvs Side 1

FFO Forårsbørn 2021

Se hvordan vores overgang fra børnehave til FFO sker her eller lige nedenfor hvor samme folder er sat ind.

Indskrivning 2021 Plan
Indskrivning 2021 Plan2
Del: