Skoleskift fra andre skoler kan ske løbende

Kære kommende forældre

Lille Værløse Skole optager elever løbende og du er altid velkommen til at kontakte skoleleder Peter Thomsen på 72164645 eller peth@furesoe.dk for at høre mere eller aftale at se fælles områderne på skolen.

Der er frit skolevalg i Danmark og så længe der ikke er over 24 elever i klassen, så kan alle forældre - både fra Furesø kommune og andre kommuner - indskrive deres barn på Lille Værløse Skole.

Elever som er bosat i vores skoledistrikt kan altid optages også selv om der er 24 elever i klassen. Der kan generelt være undtagelse hvis dit barn er visiteret til et specialtilbud, kræver særlig støtte m.m. Men generelt er det ret ligetil at skrifte skole.

 

Venlig hilsen

Skoleleder Peter Thomsen

Tlf.: 72 16 46 45

Mail.: peth@furesoe.dk

 

Se skoledistrikter her og regler for frit skolevalg.

Få mere info her

 

Før indmeldelse - hvem gør hvad hvornår?

 1. Forældre kontakter kontoret eller skoleleder Peter Thomsen via mail eller telefon.
 2. Skoleleder kontakter forældre for samtale enten i telefon eller et møde.
 3. Evt. rundvisning sker på ude og fællearealer og FFO. Man besøger ikke årgangens lokaler før indmeldelse ved rundvisningen, da vi først skal have afklaret hvilken klasse eleven skal gå i.
 4. Forældre og ledelse tager stilling til om barnet skal indskrives på skolen og i givet fald hvornår. (ofte 14 dage fra indskrivning til skolestart)
 5. Sekretær Jette (jcl@furesoe.dk) modtager en underskrevet indmelding og forældrene sammen med en halv a4 side med følgende indhold:
  • om barnets styrker og opmærksomhedspunkter både fagligt og social
  • elevens fritidsinteresser
  • kort beskrivelse af hvilke skoler eleven har gået på

6. Evt. FFO indmeldelse sker via Furesø Kommunes Pladsanvisning: FFO pladsanvisning - meld dit barn ind her

 

Efter indmeldelse frem til skolestart

Når skolen har modtaget indmeldelsen og beskrivelsen fra forældrene sker følgende:

 1. Skoleleder drøfter indmeldelsen med nærmeste afdelingsleder Sebastian 0-5. årgang eller afdelingsleder Nick 6. - 9. årgang.
 2. Relevant afdelingsleder tager evt. et ekstra møde med forældre og elev, hvis der er særlige behov eller hensyn som skal vurderes.
 3. Sekretæren Jette kontakter årgangens klasselærere som vurderer hvilken klasse eleven skal begynde i. På baggrund af information fra skoleleder/afdelingsleder og halv a4 side beskrivelse".
 4. Årgangen melder tilbage til sekretær Jette for klasseplacering og eleven indskrives i denne klasse af Jette.
 5. Den ny klasselærer kontakter forældrene for at fastsætte en konkret dato for skolestart (Ofte går der 14 dage fra indmeldelse til skolestart)
 6. Skolestart dato meddeles Jette på kontoret af klasselærer.
 7. Klasselærer aftaler med forældrene en evt. opfølgende mail, samtale eller møde for at følge op på elevens skolestart hvis forældre eller skole tilkendegiver dette behov.

 

 

Del: