Velkommen til Lille Værløse Skole

Vi har nu været skole på Lille Værløse Skole siden den 10. august.

Det er blevet taget hul på et nyt skoleår, hvor der forhåbentlig venter mange lærerrige, sjove og spændende oplevelser for os alle og ikke mindst jeres børn.

De nye retningslinjer og anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriet skal fortolkes og omsættes til en lokale kontekst, og det pædagogiske personale forbereder årsplaner og indretter klasselokaler. Vores faglokaler, er genetableret efter en periode, hvor de har fungeret som klasselokaler for vores elever.

 

Se vores instruks som vi arbejder med på Lille Værløse Skole/Furesø Kommune

 

Kort fortalt betyder det, at eleverne således skal have det vante timetal og den fulde fagrække, og at de kan vende tilbage til deres klasselokaler. Samtidig er der en række sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger, der skal følges, og vi skal alle fortsat have en øget opmærksomhed på afstand, hygiejne og rengøring i hverdagen.

 

Selvom vi nu er et skridt nærmere en almindelig skoledag, vil aktiviteter relateret til skolens virksomhed tilrettelægges, så de sundhedsfaglige retningslinjer kan overholdes, og vi kan begrænse smittespredning af COVID-19. Derfor vil der være en del rutiner og vaner fra tiden før sommerferien, der går igen.

Vi fastholder de gode vaner med grundig og hyppig håndvask, at holde afstand og sidst men ikke mindst at syge børn og voksne ikke kommer på skolen og bliver hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer.

Vi skal stadig finde en god balance mellem at leve op til kravene i fagene og samtidig finde tid til at efterleve retningslinjerne og anbefalingerne om ekstra god hygiejne. Her håber vi på, at I har forståelse for, at håndvask og andre procedure, der skal hindre smittespredning, vil tage lidt tid fra undervisningen. Men vi lover jer, at vi som altid vil gøre vores yderste for at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn i forhold til trivsel, læring og tryghed.

Vi vil i denne manual forsøge at skitsere rammerne for vores opstart og første tid af skoleåret 20-21 så godt som muligt, så I forhåbentlig får et grundigt billede af, hvilken skole der venter jeres børn. Klassernes lærere og pædagoger vil orientere jer om indholdsdelen i skoledagen via de vante kanaler som Aula, Hjemmeside, Docendo og Meebook, og I kan tilgå klassens skema via Docendo.

Jeg vil opfordre jer til at orientere jer i manualen, så I og ikke mindst jeres børn ved hvad der kræves.

1 08
Side Versionn 2
3 08
4 08
5 08 J
Frikvarter 34
Del: