Pædagogisk administrativ afdelingsleder

Lille Værløse Skole

Lille Værløse Skole søger en pædagogisk administrativ afdelingsleder. Afdelingslederen er en del at et lederteam på 5 personer og skal facilitere vores tre afdelinger sammen med skoleleder og sekretariatet. Vores tre afdelinger består af Almenafdeling, Autisme Afdeling og FFO afdeling.

Hvem er du?

Vores nye afdelingsleder deler værdier og ambitioner på det grundlag, vi bygger vores skole på. Du har en anerkendende tilgang og ser mennesker som en ressource. Du ser mulighederne i hverdagen og handler derpå både på den korte og lange bane. Du er god til at organisere og kommunikere skriftligt og mundligt. 

Din baggrund i en folkeskole som lærer eller pædagog, gerne ledererfaring og lederuddannelse, eller i hvert fald ambitionen om at begynde på en sådan.

Du har nemt ved regneark og skemalægning og god til at involvere og kommunikere i forhold til dette.  Du kender og har arbejdet med relevante administrative redskaber fx docendo, tabulex, aula.

Du deler vores ledelsesgrundlag, hvor vi ser medarbejdere og elever som ressourcers.

 

Ledelsesopgaver

Dit daglige arbejde kommer til at foregå i tæt samspil med ledelsesteamet som består af skoleleder, afdelingsleder for Almen, FFO-afdelingsleder og afdelingsleder for Autismeafdelingen.

Stillingen indebærer pædagogisk og administrative opgaver for alle afdelinger fx ansvar for skoleårets planlægning, skemalægning, timeregnskab i løbet af skoleåret osv.

 

Gennerelle opgaver:

-      Administrative opgaver i forhold til planlægning og afvikling af skoleåret for alle afdelinger.

-      Skemalægning for alle afdelinger løbende 

-      Vikardækning daglig fra kl. 7.00, som udgangspunkt på matriklen

-      Planlægning af events i samarbejde med lærere og pædagoger

-      Skemalægning årligt og daglig opfølgning

-      Deltagelse i møder med medarbejdere, lederteam og koordinatorer

-      

Dine opgaver omkring almen vil bl.a. omfatte:

-      Faglig ledelse og udvikling i samspil med øvrige afdelinger

-      Personaleledelse af sekretariatet sekr. tap praktiske hjælp.

-      Teamudvikling, ledelse og udvikling af på i samarbejde med medarbejderne.

-      Udvikling af det fysiske miljø

-      Implementering af IT-portaler og arbejdsredskaber

-      Udvikling af det digitale læringsmiljø

-      Tiltag i forbindelse med fx trivselsmålinger og nationale tests

-      Skoleårets planlægning i samarbejde den øvrige ledelse.

-      Del af ledelsesteamet på lille Værløse Skole

-      Møder med koordinatorer FFO og skole

-      Pædagogisk og administrativ hjælp til de tre afdelinger.

-      Pædagogisk udvalg

-      Praktik koordinering med lærere og pædagoger

Dertil kommer en række ledelsesmæssige opgaver på tværs organisationen i samarbejdet med den øvrige ledelse, bl.a. vores fælles udviklingsprojekt ”Elevens læring og progression” STUK projekt

 

Hvem er vi?
Lille Værløse Skole er karakteriseret ved en flok ambitiøse, engagerede og fleksible medarbejdere, en alsidig og kreativ børnegruppe og en skoleledelse, der fokuserer på at skabe balance mellem faglig udvikling og styrkelsen af personlige og sociale kompetencer.
På skolen er vi meget aktive i samarbejdet med det lokale erhvervsliv/foreninger og omkringliggende samfund, og vi er stolte af, hvordan vores medarbejdere får bragt virkeligheden ind i undervisningen gennem kreative og nyskabende projekter.
 
Vores skole kommer til at bestå af 590 elever og 110 medarbejdere.
Skoledelen er undervisningsmæssigt opdelt i børnemiljø og ungemiljø. En del af børnemiljøet fra 0. – 2. årgang er placeret i Jonstrup med tilhørende FFO. Som en del af skolen har vi en kommunal autismeafdeling med elever fra 0. – 9. årgang.
 
Vores FFO fritidsordning består af Miniklub (0.-3. årgang), Toppen (4. – 6. årgang) og Klub 24 (7.– 9. årgang for Lille Værløse Skole, Syvstjerneskolen og Søndersøskolen).
 
Hertil kommer vores sekretariat, hvor der er tre sekretærer og et antal faglige koordinatorer
 
Lille Værløse Skole har gode og moderne faglokaler, FFO-faciliteter og udeområder med naturlegeplads. Hertil kommer vores nye, både i Værløse og Jonstrup. Skolen er tæt beliggende tæt ved Værløse Station og i nærheden af dejlig natur.
 
Kontakt
Du er meget velkommen til at kontakte os i forhold til stillingen.

Du kan kontakt skoleleder Peter Thomsen på tlf. 7216 4645


Ansøgningsfrist
Torsdag den 30. september 2020 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler Runde 1

Der afholdes rundvisning og dialog samtale med lederteam i perioden fra 1.10.20 og 9.10.20

Ansættelsessamtaler Runde 2
Der afholdes ansættelsessamtaler med skolebestyrelse 19.10.20 og 20.10.20 fra kl. 15.00

 

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Når du sender din ansøgning, beder vi dig søge jobbet online. Klik på "Send ansøgning" nederst og vedhæft din ansøgning, CV, bevis for professionsbachelor som lærer eller pædagog.


Lille Værløse Skole
Ryetvej 1,
3500 Værløse
 
Att: Peter Thomsen,
Skoleleder

 

 

 

Del: