Hotspot Forældre 2021
Hotspot Jonstrup Forældre 2021

Fredag 5.2.21

Kære alle forældre

Genåbning

Genåbning af 0. – 4. årgang sker på mandag den 8. februar. BÅDE i Værløse og Jonstrup afdeling

Det har været en lang periode for vores mindste elever, der har måttet undvære deres lærere og kammerater, og de har knoklet på med at lære at logge på Teams, mute lyd, sætte kamera på og meget mere og det vil uden tvivl kræve en særlig indsats at få alle godt i gang igen.

Se ugeplan her

 

Aflevering af børn

I skal aflevere jeres børn på hotspot udenfor som i plejer. Det samme gælder når I skal hente dem.  (Se hjemmeside med hotspot plan - fra lørdag)

Lokaler

Alle klasser er fast sammen kun i egen klasse. 0.-2. årgang har deres sædvanlige klasselokale, mens 3. årgang flytter over til D-bygningen.

 

 

FFO

Eleverne møder fra kl. 8.-13 hver dag i skole og i FFO fra kl. 13.00 - max 17.00. Både i Jonstrup og Værløse. 

Vi beder om en tilbagemelding om hvornår jeres børn kommer via et skema som sendes ud fra FFO. Så kan vi bedre optimere vores bemanding, hvis vi ca. ved hvor mange børn der kommer hvornår. 

 

Fjernundervisningen

Fjernundervisningen på 5.-9 årgang forsætter som normal.  

 

Den første tid efter tilbagekomst

Fokus i alle klasser er: Trivsel og fællesskaber

I de første uger prioriteres sociale aktiviteter (hvor der også kan være et fagligt indhold) hvor der arbejdes med elevernes trivsel i store og små fællesskaber i deres egen klasse.

 

Vi glæder os meget til at se jer alle igen

De bedste hilsener

Peter Thomsen

Skoleleder

PS ring til mig med stort eller småt på 72 16 46 45. Spørgsmål og input er altid velkomne.

Peter Thomsen 18.1.21

Kære forældre

 

Vi har på Lille Værløse Skoles arbejdet med en udviklingsplan for fjernundervisning.

Vi har haft fokus på følgende: 

 

 • 5.-9.klasse var de første, der blev sendt hjem før juleferien. Her afholdte Nick Hansen, pæd. adm. afdelingsleder fælles workshop for lærerne med intro til Teams, krav til fjernundervisning, og vi skabte et forum for vidensdeling.
 • 1.-4.klasse startede det nye år hjemme med fjernundervisning. Den første uge kørte for nogle klasser gennem ugeplanen i Docendo, og her holdte ledelsen møder med alle årgangene for at sørge for, at der blev lagt en plan fremadrettet, så de kunne komme i gang med Teams.
 • Fra uge 2 var ALLE vores klasser på Teams i større eller mindre grad.  
 • Ledelsen afholdte nye møder med alle årgangene for at lave en plan, der kunne få alle klasser på Teams flere gange dagligt fra uge 3. 
 • Status er nu, at alle klasser er på Teams minimum tre gange dagligt. I nogle klasser har man sågar oprettet ”frikvarterer” i Teams, så eleverne kan komme på og lave noget virtuelt socialt i frikvartererne.
 • I løbet af hele forløbet har ledelsen som minimum hver tirsdag holdt møder med årgangene med fokus på at facilitere vidensdeling, og det har vist sig at være en frugtbar måde at imødekomme lærernes behov for sparring om fjernundervisning.
 • Nick Hansen, pæd. adm. afdelingsleder har kørt Dagens Teams-trick på lederbloggen, hvor medarbejderne har fået små tricks til at optimere fjernundervisningen på Teams.
 • I nødpasning (i de lokaler, hvor det er muligt) kører vores bobler Teams via storskærme, og pædagoger støtter op.

 

Så det betyder vores setup for uge 3 er som følger:

 

Uge 3 – Fjernundervisning 3.0

Ugeplanerne laves fortsat i Docendo, men selve undervisningen afvikles nu på Teams.

Vi kører stadig fuldt skema på alle årgange, men på 4.-6.årgang er K-fag om tirsdagen blevet aflyst, og vi har i stedet rykket nogle sene timer frem for at dække undervisningen af faglærere. Tjek skemaet i Docendo for at holde jer opdateret herom.

 

FJERNUNDERVISNING FOREGÅR PÅ TEAMS FOR ALLE ÅRGANGE dvs. 1.-9 på følgende måde: 

->Klassen ringes op kollektivt hver morgen, hvor der bliver sagt godmorgen, og planen for dagen præsenteres.
->Lærerne ringer klassen op flere gange dagligt for at indlede og afrunde undervisningslektioner. 
->Eleverne arbejder i perioder selv (eller i små grupper) og kan ringe til læreren på TEAMS, hvis de har brug for hjælp. 

0. ÅRGANG

Særlig setup tilpasset elevernes behov med daglig kontakt via Aula og teams. 

Har du spørgsmål og input til Teams og fjernundervisnings setup, så kontakt Nick Hansen, pæd. adm. afdelingsleder på telefon 72 16 56 56 eller på aula.

 

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Skoleleder

 

 

----------------------------

 

 

Peter Thomsen 13.1.21

Kære forældre

Vi har arbejdet med fjernundervisningen nu i næsten to uger. Vi har lavet justeringen på baggrund af feedback fra os selv og forældre.

Der kan jo være store forskelle fra klasse til klasse og årgang til årgang i forhold til de muligheder som forældrene har til at understøtte fjernundervisningen. Vi prøver hele tiden at finde den rigtige balance og justerer løbende, så vi får det bedste ud af denne corona tid. 

Målet for de kommende uger er, at bruge teams på alle årgange vi har, men tilrettet klassens muligheder. 

I forhold til uge 3 afventer vi hvad regering melder ud, men vi er klar til at forsætte også i ugerne der kommer med de nødvendige justeringen der måske vil komme fra regering af. 

I forhold til fysisk nødundervisning i autisme afdelingen og almen, så har vi indrettes os med færre forskellige voksne og børn, så man i højere grad kun ser de samme voksne og børn i løbet af en uge. Se også udmelding fra Emilie og Martin. 

Vi har fokus på rengøring og vores skolebods økonoma Louise Drejer følger dagligt op på rengøring er bindeled til vores rengørings selvskab. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til mig på 72 16 46 45 med stort og småt. 

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Skoleleder.

 

 

 

Afvikling af fjernundervisning uge 2 – Lille Værløse Skole

 

Opdeling og afvikling af nødundervisningen i denne uge 2

UGEPLAN DOCENDO (0.-3.kl.) BRUGES PÅ FØLGENDE MÅDE: Fuld normal skoledag skema med alle fag

->Klassen ringes op kollektivt hver morgen, hvor der bliver sagt godmorgen, og planen for dagen præsenteres.
->Lærerne er i løbende dialog med klassen i løbet af skoledagen og sidder klar online eller gennem telefon til at svare på spørgsmål m.m. 

 

TEAMS (4.-9.kl). BRUGES PÅ FØLGENDE MÅDE: Fuld normal skoledag skema med alle fag

 ->Klassen ringes op af deres lærer i starten af hver lektion. Dagens program og dagens aktiviteter introduceres.
->Eleverne arbejder derefter selv (eller i små grupper) og kan ringe til læreren på TEAMS, hvis de har brug for hjælp. 
->I slutningen af hver lektion, ringes hele klassen op igen for at runde lektionen af.

 

Gældende for alle årgange: Vi kører fuldt skema i alle klasser, men indlægger 10 minutters pauser løbende for elever og lærere til at få et afbræk fra skærmen og eventuelt få noget frisk luft. 

 

 

----------

 

Emilie afdelingsleder autismeafdelingen 7.1.21

Kære forældre i Autismeafdelingen

 

Mit nytårsønske gik ikke i opfyldelse, og vi måtte desværre starte 2021 med nye restriktioner i forhold til COVID-19. Heldigvis har vi prøvet det før, og både personale og børn er opmærksomme på at passe på hinanden.

Skoledagen ser som udgangspunkt ud som den plejer. Vi har dog minimeret gæstelærere, og det betyder, at det kun er det faste personale, der er sammen med de enkelte grupper. Personalet flytter timer og finder muligheder, så de også kan være behjælpelige, hvis en kollega i gruppen skulle være fraværende.

Det samme gøre sig gældende i FFOen, hvor tilmeldte elever kun er sammen med personale, som er en del af deres cirkel.

Som udgangspunkt er cirklerne i storklasserne 0.-3. D, 3.-5. D, 5.-7. D og 7.-9. D, men i det omfang det er muligt, er cirklerne helt ned i de små grupper.

 

Vi har stort fokus på at lave så små cirkler som muligt, så vi fortsat kan passe på hinanden.

Peter Thomsen 6.1.21

Se vejlederning til teams her:

Hjælp Dit Barn På Teams Side 1
Hjælp Dit Barn På Teams Side 2

Mandag kl. 17.00 den 4.1.20

 

Kære forældre

Tilmelding til fysisk nødpasning

Kontakt afdelingsleder på ALMEN Kamilla Søndergreen på kas8@furesoe.dk for at tilmelde sit barn til den fysiske nødpasning mellem kl. 7.00 - 8.00 i morgen FFO eller fra 8-13.30 i skole skole eller fra 13.30-17.00 FFO (Fredag til kl. 16.00)

Har du spørgsmål om ovenstående, så ringe bare til mig også på 72 16 46 45 eller Kamilla 72 16 55 35.

Nedenfor kan I se de nye vilkår i information fra Furesø Kommune.

Vh Peter Thomsen

 

Nødundervisning og nødpasning for børn fra 0. – 4. klasse til den 17. januar

Kære Forældre til børn i 0. til 4. klasse

Først og fremmest godt nytår.

Vi skrev til jer lige før nytår om de nye restriktioner, der betyder hjemmeundervisning for de fleste af Furesøs skolebørn fra i dag.

Vi har ekstra informationer nu, fordi Børne- og Undervisningsmisteriet har ændret reglerne for hvem, der har ret til nødundervisning i 0.-4. klasse.

Disse forældregrupper har ret til nødundervisning og nødpasning

I har ret til at få jeres barn til nødundervisning og nødpasning i flere situationer end hidtil. Det gælder, hvis I forældre er beskæftiget eller er selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller arbejder hjemmefra. Det gælder fx jer, der skal møde fysisk på arbejde, enten fordi I varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Det gælder fx også jer, der arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration.

Disse forældregrupper har ikke ret til nødundervisning og nødpasning

Børne- og Undervisningsmisteriet har også gjort det tydeligt, hvilke forældregrupper, der ikke kan sende børnene til nødundervisning eller i nødpasning. Det drejer sig om de af jer, der er hjemsendt men ikke kan arbejde hjemmefra. Har jeres børn særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, gælder dette krav ikke for jer.

Forældregrupper hvor børnene ikke kan få nødundervisning eller nødpasning kan bl.a. være jer, der er ansat på nedlukkede arbejdspladser i servicesektoren fx bartendere, tjenere og servicemedarbejdere, eller jer, der er ansat i liberale serviceerhverv fx frisører og massører eller i detailhandlen fx salgsassistenter i tøjbutikker.

Kontakt skolen, hvis du I har brug for nødundervisning

Hvis dit barn har brug for nødpasning efter denne præcisering en eller flere af dagene frem til den 17. januar, så send en mail til dit barns skole – hurtigst muligt – med information om:

 • Dit barns navn
 • Dage, du har behov for undervisning og pasning med tider for, hvornår dit barn kommer og bliver hentet.


Vi er klar over, at det er en udfordring for mange af jer at stå for hjemmeundervisning af jeres børn. Tak for jeres indsats. Mange børn savner deres klassekammerater, og jeg ved også, at vores medarbejdere glæder sig til at se jeres børn igen fysisk og vende tilbage til en almindelig skolegang. Lad os håbe, at hverdagen vender tilbage den 18. januar 2021.

Med venlig hilsen

Per Christensen

Skolechef

 

----------------------

 

Lørdag 2. januar 2021

 

Kære forældre og medarbejdere

 

Hermed følger orientering om den kommende periode fra den 4.1 til og med den 17.1 på Lille Værløse skole, når det gælder fjernundervisning og mulighederne for nødpasning.

 

I bedes alle læse vores nyhedsbrev/orientering grundigt.

 

På forhånd tak for jeres opbakning til fællesskabet og fleksibilitet  -  og rigtig godt nytår til jer og børnene

 

Vi vil gør alt, hvad vi kan for at skabe gode betingelser for trivsel, læring og muligheden for, at eleverne føler sig set og hørt.

Det er fortsat en krisesituation, vi befinder os i, og med forlængelsen overgår vi til bekendtgørelse for nødundervisningen.

 

Lokaler og antal tilmeldte til skole og FFO Almen pr. lørdag den 2.1.21

0. og 1. årgang holder til i 0a/0b Værløse - indgang via parkeringspladsen  -  8 elever i alt fra Jonstrup og Værløse

2. 3, og 4. årgang holder til i FFO miniklub Værløse - indgang via legepladsen foran FFO. -    7 elever i alt fra Jonstrup og Værløse

 

 

LØBENDE TILMELDING TIL NØDUNDERVISNING

Du kan løbende tilmelde dit barn til nødundervisning ved at maile eller ringe til Kamilla/Martin på almen skole og FFO og til Emilie i autismeafdelingens FFO. Hvis det er til dagen efter, bedes du ringe til dem. Se telefon numre nederst.

 

Ansøgning om frihed for dit barn.

Du kan ansøge som normalt, hvis I som forældre ønsker jeres barn fri enten i den fysisiske fremmøde i autismeafdelingen eller fjernundervisningen. Du gør det som normalt via dette link som også ligger på vores hjemmeside.

Ansøg om frihed for dit barn her

 

Hente bøger og computer på skolen:

Hente ting i klassen kan ske løbende. Henvend dig på kontoret, som låser op for dig i klassen.

 

Nødpasning og kriterier for deltagelse:

Som I ved, er udgangspunktet, at alle klasser er hjemsendt til og med den 17. januar.

Skolen skal samtidig sikre nødpasning for 0. – 4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at deres forældre kan passe deres arbejde.

Hver familie skal vurdere deltagelsesbehov i nødundervisningen under hensyn til mulig smittespredning, fællesskabets behov og egne arbejdsforhold.

 

Opdeling og afvikling af nød undervisningen

 • UGEPLAN DOCENDO (0.-3.kl.) BRUGES PÅ FØLGENDE MÅDE: 

Her skriver læreren programmet for deres undervisning, samt tydeliggør hvor eleverne finder de opgaver, de skal arbejde med. Derefter sidder læreren klar online eller gennem telefon til at svare på spørgsmål m.m. i løbet af skoledagen. 

 

 • TEAMS (4.-9.kl). BRUGES PÅ FØLGENDE MÅDE: 

Klassen ringes op af deres lærer i starten af hver lektion. Dagens program og dagens aktiviteter introduceres, og eleverne arbejder derefter selv (eller i små grupper) og kan ringe til læreren på TEAMS, hvis de har brug for hjælp. I slutningen af hver lektion, ringes hele klassen op igen for at runde lektionen af.

Vi afkorter undervisningslektionerne til 35 minutter, så både elever og lærere har 10 minutters pause til at få et afbræk fra skærmen og eventuelt få noget frisk luft. 

 

 • AULA BRUGES PÅ FØLGENDE MØDE: 

Aula bruges som et supplement til Docendo, hvor eleverne både modtager og afleverer de opgaver, de skal arbejde med.

 

NØDPASNING

 

Vi har arbejdet med flere mulige scenarier i vores forberedelse af nødpasning, hvor fokus først og fremmest har været

på at sikre daglig bemanding i FFO- og skoletiden fra kl. 07.00 – 17.00. (fredag 16)

At have åben på 2 matrikler til nødundervisning vil personalemæssigt og socialt for eleverne ikke være optimalt, hvorfor vi igen vil samle nødundervisningen i Lille Værløse. Vi bruger Jonstrup personale, så der er kendte pædagoger i Værløse også i forhold til Jonstrup børnene. (Vi er i sagens natur ikke herre over evt. sygdom eller andre udefra kommende hændelser)

I forhold til at planlægge og gennemføre fjerundervisning samt deltage fysisk i nødpasningen, bruger vi vores medarbejdere med optimalt ved at lade lærerne undervise og pædagogerne stå for den fysiske nødundervisning, hvor man så følge klassens online i forhold til fagligt indhold.

Det er vores prioriteret mål, at alle elever i nødundervisningen møder en kendt voksen fra egen afdeling i løbet af dagen.

Der vil naturligvis i løbet af dagene være en ekstra fokus på hygiejne, afstand og rengøring.

 

Autisme afdelingen 

Autisemafdelingen har fysisk undervisning på skolen, hvor undervisninger følger børnenes normale skema og ugeplan.

FFO og KLUB er kun åbent for nødpasnings, og det er vigtig, at i tilmelder jeres børn, hvis I vil benytte dette. Tilmelding sendes til ess1@furesoe.dk – Barns navn, dage og tidsrum.

Jeres børn skal bruge den indgang som de har brugt siden COVID-19 start.

 

FFO

Efter endt skoledag, så fortsætter børnene i FFO´en. De bliver i deres "Bobler" og har som udgangspunkt også samme lokaler, som i skoletiden.

 

Har I spørgsmål til ovenstående, så er I velkommen til at kontakte os.

 

Venlig hilsen

Skoleleder - Peter Thomsen (72164645)

Afdelingsleder Autismeafdelingen – Emilie (72164646)

Afdelingsleder FFO/KLUB – Martin (72164647)

Afdelingsleder Almen – Kamilla (72165535)

Pæd. Adm. afdelingsleder - Nick (72163986)

 

--------------------

 

 

Furesø kommune Skolevæsen – forlængelse af restriktioner fra d. 4.1 – 17.1


Regeringen har forlænget Corona forebyggende tiltag, som kan være med til at få nedbragt smitten. Det betyder i Furesø, at elever i Furesø kommunes skolevæsen modtager fjernundervisning fra d. 4.1 til d. 17.1 dog sådan at:

Følgende elever skal fortsat møde frem til fysisk undervisning på skolen:

 • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven.
 •  Elever, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet – efter aftale med skolelederen.
 • Elever, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen.

Der vil ligesom før jul være mulighed for at tilmelde sig nødpasning for de børn, der har behov for det. Det gælder:

 1.  Børn under 10 år, hvis forældre er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt, og derfor har behov for nødpasning
 2. Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven.
 3. Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Hvis dit barn har brug for nødpasning en eller flere af dagene den 4.1 – 17.1 skal du derfor sende en mail til din skole – hurtigst muligt – med information om:

 • Dit barns navn
 • Dage, du har behov for pasning, med tider for, hvornår dit barn kommer og bliver hentet.

I skal skrive til

 • Emilie Schou Svejstrup (ess1@furesoe.dk) hvis dit barn går i Autismeafdelingen og har brug for nødpasning i FFO/KLUB.
 • Kamilla Alsing Søndergren (kas8@furesoe.dk) hvis dit barn har brug for nødpasning i skoletiden.
 • Martin Daniel Armand Nielsen (mda3@furesoe.dk) hvis dit barn har brug for nødpasning i FFO/KLUB

I skal lave til meldingen inden fredag d. 1. januar kl. 18.00.

Har I spørgsmål til ovenstående, så er I velkommen til at kontakte
Skoleleder - Peter Thomsen (72164645)
Afdelingsleder Autismeafdelingen – Emilie (72164646)
Afdelingsleder FFO/KLUB – Martin (72164647)
Afdelingsleder Almen – Kamilla (72165535) og Nick (72163986)


Ønsker om et godt nytår
Per Christensen (Skolechef) og ledelsesteamet på Lille Værløse Skole
Nick, Kamille, Martin, Peter og Emilie

 

 

-------------------------

 

 

Nødpasning og smitteopsporing i julen 2020

Regeringen har indført nye tiltag henover jul og nytår, som kan være med til at få nedbragt smitten. Det betyder i Furesø, at:


FFO1, FFO2 og FFO3 er lukket fra den 21. december – 3. januar

Der vil dog være mulighed for at tilmelde sig nødpasning for de børn, der har behov for det. Det gælder:

1. Børn under 10 år, hvis forældre er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt, og derfor har behov for nødpasning
2. Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
3. Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Tilmelding til nødpasning:
Hvis dit barn har brug for nødpasning en eller flere af dagene den 21., 22. og 23. december, skal du derfor sende en mail til din FFO-leder – meget gerne inden fredag den 18. december kl. 12 – med information om:
- Dit barns navn
- Klasse
- Dage, du har behov for pasning, med tider for, hvornår dit barn kommer og bliver hentet


På Almen skal det sendes til FFO-Afdelingsleder Martin Nielsen på mda3@furesoe.dk

På Autismen skal det sendes til Autisme-Afdelingsleder Emilie Svejstrup på ess@furesoe.dk

I tilfælde af at jeres børn smittes med COVID-19 i juleferien:
Hvis jeres børn konstateres smittet med Corona, så skal I kontakte skoleleder Peter Thomsen på 72164645.

Fra den 24. december og til og med den 28. december skal forældre til børn, der har benyttet nødpasningen i FFO-en og testes positiv, fortsat kontakte skoleleder Peter, så der kan laves den nødvendige smitteopsporing vedr. børnegrupper i FFO.

Fra den 24. december skal forældre til børn, der ikke har været i nødpasning i FFO, kontakte den nationale Corona-hotline: 7020 0233,
hvor I kan få hjælp til smitteopsporing og anden form for vejledning.
I bedes derudover skrive en besked til skolens ledelse, så vi kan registrere smittetilfældene på skolen.

FFO efter 3. januar
Vi forventer følgende:
Den 4. januar åbner FFO1 for alle elever, og FFO2 for 4. klasse.
Den 7. januar åbner FFO2 og FFO3 for elever i 5. klasse og opefter

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Ps ring endelig med stort eller småt på 72 16 46 45

 

------------

Peter Thomsen, Onsdag kl. 13.00 - 9. december 2021

Kære elever og forældre på Lille Værløse Skole

 

Her følger lidt flere informationer om vores lokale rammer for skoletiden for alle elever frem til fredag den 18.  december, hvor alle elever går på en velfortjent juleferie.  Vores FFO har åben mandag, tirsdag og onsdag i ugen efter.

For 0.-4. årgang: 

Vi forsøger at have en så normal skoledag som muligt indenfor de rammer, som Sundhedsstyrelsen og  Undervisningsministeriet har udstukket. 

Nedenfor vil vi ridse nogle væsentlige rammer op, som enten er nye, eller som vi har valgt at gentage her. Vi håber,  at I fortsat vil opleve, at det er trygt og godt at sende jeres barn i skole frem til juleferien. 

Vi har en skærpet opmærksomhed omkring hyppig håndvask, hygiejne og afstand mellem eleverne i  klasselokalet 

Kun symptomfrie elever og medarbejdere må møde op 

Eleverne bliver i egne klasselokaler og følger deres normale skema 

Klassens lærere og pædagoger vil kommunikere til jer om indholdet i undervisningen via de vante kanaler Vi fortsætter med ind- og udgang de steder man plejer at gå ind.

Forældre siger farvel på udenfor i de områder som man plejer.

Hele skoledagen foregår klassevis – også i FFO-tiden 

Idræt foregå klassevis, og ingen elever klæder om eller bader 

Pauser skal foregå klassevis, og de voksne fører tilsyn med at holde klasserne adskilt  

Udeområder er inddelt i zoner, en for hver klasse.

Vores FFO1 Miniklub foregår fortsat i samme lokaler, og her vil eleverne være sammen klassevis 

Skolens morgenåbning er åben i tidsrummet kl. 7-8. 

FFO2 er åben for vores 4. klasser. Den foregår på Toppen - også klassevis 

Der kan være klasser, der grundet tilfælde af corona, er hjemsendt som nære kontakter. De må først møde op efter  den første negative coronatest. Her vil lærerne sende besked ud om, hvad klasserne skal lave hjemmefra. 

For 5.-9. årgang 

Eleverne er hjemsendte og vil modtage fjernundervisning af deres lærere. 

Vi har lavet følgende overordnede rammer for fjernundervisningen på Lille Værløse Skole: 

Alle elever skal tjekke ind på Teams kl. 8, hvor skoledagen begynder med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med læreren. 

Skoledagen består i udgangspunktet af de almindelige fag man har på sit normale skema. Der kan komme mindre ændringer, og det får man besked af fra en lærere. 

Der etableres løbende gruppearbejde eller arbejde i makkerpar mellem eleverne i Teams Der kan være lektier ved siden af 

Husk at melde jeres barn syg eller fraværende på aula 

Vi fraværsregistrerer som vanligt 

Afslutningsvis vil vi sige, at vi alle vil gøre os umage med at skabe de bedste og mest trygge rammer for jeres børns læring og trivsel som muligt, og vi håber, at vi alle kan gå glade og raske på juleferie.  

I er meget velkommen til kontakte skolen, hvis I har spørgsmål til rammerne for den sidste tid inden  juleferien.  

 

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Skoleleder Lille Værløse Skole

 

PS Ring eller sms endeligt med stort eller småt til mig på 72 16 46 45

Peter Thomsen 7.30 Tirsdag 8. december 2020

Autismeafdelingen på Lille Værløse Skole forsætter undervisningen for alle årgange frem til jul på skolen. Undervisningen gennemføres som normalt og vi sender således ikke eleverne hjem fra 5. klasse og op i vores autismeafdelingen.

 

Fjernundervisningen fra 5.-9. årgang

Eleverne møder så normalt som muligt ind til de forskellige fag på det normale tidspunkt som der står i docendo skemaet. Lærerne melder ud til eleverne hvad der skal ske i undervisningen og vil være til stede online i det tidsrum som eleverne har de normale timer. Om undervisnigen foregår live med kamera på, på teams eller i en chat samtale mellem elever og lærer vil fremgå af ugeplanen i docendo undet det fag man skal have. 

Almen undervisning af 0.-4. årgang i Værløse og Jonstrup

Undervisningen vil være de normale timer på de samme tidspunkter med den lærer og pædagog de plejer at have, men vi blander ikke klassene i fx idræt, k-fag og Guidet Reading. Eleverne skal spise som de plejer i egen klasse. 

 

FFO almen

Der er ikke FFO klub fra 5.årgang og op. 

FFO fra 0. - 4. årgang vil som udgangspunkt foregå i egen klasse.

 

 

Lille Værløse Skole 7. december kl. 22.00 2020

 

Kære forældre og medarbejdere

Så snart vi har nyt, vil vi lægge det op her på vores hjemmeside.

Som I kan se nedenfor, så vil der komme mere information fra skolens ledelse og fra medarbejderne. Så følg med løbende på Aula hvor vi skriver til jer når der er nyt. I morgen sender jeg en opdatering ud som er mere konkret. 

 

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Skoleleder

PS ring eller sms på 72 16 46 45 med stort eller småt.

 

IMG 4439
IMG 4440
Del: